تورن جنرال علی مست مومند وفاتی مناسبتی بیلن ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی نینگ پیامی

مملکت نینگ اتاقلی حربی کادری و چیگره خوفسیزلیک کمیسیون اعضاسی تورن جنرال علی مست مومند یوره ک خروجی نتیجه سیده وفات ایتگنینی ایشیتیب افسوسلندیم.

 انا لله و انا الیه راجعون!

روحی شاد بولگیر تورنن جنرال علی مست مومند مملکت نینگ صادق و مخلص فرزندی ایدی، اونینگ عالمدن اوتیشی ییریک بیر یوقاتیش دیر.

رحمتلی مومند اتاقلی بیر کادر صفتیده اوزاق ییللر توپراق، مملکت و خلق امنیتینی تامینلش اوچون کوزگه کورینرلی درجه ده خذمت قیلدی. او، ایچکی ایشلر وزیرلیگی نینگ تورلی بولیملری، خوفسیزلیک معیین، پلان و اوپراسیون عمومی باشلیغی و پکتیکا ولایتی نینگ امنیه قوماندانی حیثیده وظیفه بجردی.

انه شو مناسبت بیلن اوز قیغوداشلیگیمنی حرمت نینگ عایله اعضاسی، یقین دوستلریگه بیلدیرگن حالده، رحمتلی مومندگه الله تعالی درگاهیدن بهشت برین سوره یمن.

 

داکتر حمدالله محب

ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی