ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی پاکستان خاص نماینده سی بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب، کابل گه یوباریلگن هیات گه رهبرلیک قیلگن پاکستان خاص نماینده سی صادق خان بیلن اوچره شیب، اولرنی قرشیلب آلدی.

خان جنابلری همده یولداش هیات قوشمه سعی و حرکتلر اینیقسه تینچلیک، امنیت، تجارت و ترانزیت مساله سی تیزلشتیزیلیشی باره سیده تاکیدله دیلر.