ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی اروپا بیرلشمه سی ایلچیسی بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب اروپا بیرلشمه سی نینگ افغانستانده گی ایلیچسی آندریاس وُن برانت اوچره شدی.
بو ملاقات ده سفیر برانت نینگ ایتیشیچه، اروپا بیرلشمه سی اوزی نینگ دواملی حضوری بیلن افغانستانگه بولگن سیاسی و ترقیات همکارلیکلریگه دوام بیره دی.
افغانستان ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی اوچره شووده اروپا بیرلشمه سی نینگ افغانستان برابریده گی تعهدینی استقبال قیلدی و افغانستان اونگیمیزده گی زمان ده اروپا بیرلشمه سی بیلن همکارلیکدن بوتونله ی ایشانچ بیردی