ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی دنمارک ایلچیسی بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب، دنمارک نینگ کابلده گی ایلچیسی ناتالیا فینبرگ بیلن اوچره شدی.

داکتر حمدالله محب خانم فینبرگ نی خوش کیلیب سیز دیب، مشترک ارزشلر سقله نیشی اوچون دنمارک حمایتیدن منتدارچیلیک قیلدی.

اخیرده هر ایکی تامان تینچلیک پروسه سیده عیاللرنینگ معنی حضوریده اورغوله دیلر.