ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی مملکت اسماعیلیه لری کینگشی بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب، مملکت اسماعیلیه لری کینگیشی نینگ هماهنگلیک اعضالری بیلن ملاقات قیلدی.

اولکه نینگ توقیز ولایتیدن ییغیلگن اسماعیلیه لر کینگشی نینگ اعضالری نظام، تینچلیک پروسه سیده حکومت سیاستی و بو پروسه ده جمهوریت سقله نیشینی حمایت قیلیش یانیده شهروندلیک معمالریگه اعتبار قره تیلیشینی سوره دیلر.

بو اولتیریشده ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی، حکومت برچه یشاوچیلرنینگ حقوقینی رعایت قیلگن حالده، مملکت اسماعیلیه لریگه هم خدمت کورسه تیش اوچون متعهد دیدی.