ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی آمریکا نینگ شارژدافیری بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب، آمریکا نینگ کابلده گی شارژدافیری راس ویلسن بیلن اوچره شدی.

اوچره شووده هر ایکّی تامان تینچلیک پروسه سی توغریسیده گی سعی و حرکتلر و خوفسیزلیک همده دفاعی کوچلر صفیگه اصلاحات کیلتیریش حقیده گپیردیلر

شونینگدیک بو اولتیریشده امنیتی وضعیت خصوصیده گی قوشمه سعی و حرکتلر و باشقه بیر قنچه موضوعلر اوستیده ایکّی تامانلمه فکر المشتیردیلر.