ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی افغانستان اوچون ایران نینگ مخصوص نماینده سی بیلن اوچره شدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب  بوگون افغانستان اوچون ایران نینگ مخصوص نماینده سی ابراهیم طاهریان و یولداش هیاتی بیلن اوچره شدی.

بو ایکّی تامانلمه اوچره شووده  افغانستان تینچلیک پروسه سی، منطقه امنیتی تامینله نیشی و همکارلیکلر کینگه یشی اوستیده بحث قیلیندی.