ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی اوکراین ایلچیسی بیلن تعارفی اوچره‌شدی

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان امروز با واسیل سرواتک سفیر غیر مقیم اوکراین برای افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف روی تقویت روابط دوجانبه و همکاری‌های نزدیک امنیتی بحث و تبادل‌نظر کردند.