ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلرینی اصلاحات ایتیش و کوچه یتیریش کنفرانس گزارشینی ایشیتدی

افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی داکتر حمدالله محب، مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلرینی اصلاح اتیش و کوچه یتیریش بوییچه تورلی گروپلر بیلن اوچره شدی.

بوندن تورت کون آلدین افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی جلالتماب جمهور رئیس غنی حضوریده باشلنگن بو کنفرانس نینگ تورلی گروپلری ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی گه اوز گزارشلرینی بیریش بیلن بیرگه مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری صفینی کوچه یتیریش توغریسیده گی اصلاحی ریجه لرینی بیلدیردیلر.

بولرنینگ ایشلریدن منتدارچیلیک بیلدیرگن ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی، مملکت  خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری صفینی کوچه یتیریش اوچون ضرور ریجه لر عملگه آشیریلیشی کیره ک دیدی.