ملی خوفسیزلیک کینگشی یونامانینگ تینچ اهالی تلفاتی توغریسیده‌گی یریم ییللیک حساباتیگه بغیشله‌گن اعلامیه‌سی

بیز یونامانینگ تینچ اهالی قربانلریگه بغیشله‎گن یریم ییللیک حساباتینی کوریب چقیب و قوییده گیچه قید ایتدیک، اونده تینچ اهالی قربانلری نینگ کوپچیلیگی ...

جمهور رئیس نینگ اقتصاد و تجارتنی رواجلنتیریش و قشاقلیکنی کمه یتیریش بوییچه فوق العاده نماینده سی محمد یوسف غضنفر وفاتیگه تیگیشلی قیغوداشلیک پیام

جمهور رئیس نینگ اقتصاد و تجارتنی رواجلنتیریش و قشاقلیکنی کمه یتریش بوییچه فوق العاعده نماینده سی و افغانستان نینگ تاثیرچن سیمالریدن بیری محمد یوسف غضن ...

Page 2 of 3