ملی خوفسیزلیک مصلحتچیسی یوقاری درجه‌ده‌گی خوفسیزلیک خادملری بیلن بیرگه‌ لویه جرگه عملدارلری و اشتراکچیلری بیلن اوچره‌شدی

  • News

بوگون افغانستان اسلامی جمهوریتی نینگ ملی خوفسیزلیک بوییچه‌ مصلحتچیسی داکتر حمدلله محب یوقاری مرتبه‌لی خوفسیزلیک خادملری بیلن لویه جرگه خیمه ...

Page 1 of 9