په سوداګریزو، اقتصادي پراختیا او بې وزلۍ د کمولو په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي محمد یوسف غضنفر د مړیڼې په اړه د ملي امنیت سلاکار د خواشینۍ پیغام

په ډیرې خواشینۍ سره مې خبر تر لاسه کړ چې په سوداګریزو او اقتصادي پراختیا او بې وزلۍ د کمولو په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد یوسف غضنفر او د هیو ...

Page 2 of 7