مطبوعاتي اعلامیه

د بشري حقونو د سازمان وروستی رپوټ موږ ته ورسېد. په رپوټ کې راغلو مواردو باندې موږ له پخوا واضح موقفو ...

Page 1 of 3