پیام مشاور امنیت ملی به‌مناسبت روز جهانی جوانان

به‌مناسبت روز جهانی جوانان به تمام جوانان افغانستان این روز را مبارک باد عرض می‌دارم، به امید اینکه روز جوانان افغانستان همچنین مانند جوانان دیگر کشورها عاری و دور از جنگ، ویرانی، دود و باروت باشند و در کشور خود با مردم خود به آرزوهای‌شان رسیده و با اطمینان کامل به ملت و خاک خویش خدمت نمایند.

با آنکه جوانان افغانستان در جنگ بزرگ شده‌اند و با درک مسوولیت‌ و با استفاده از توانایی‌های شان در داخل و خارج از کشور در کنار خدمت و دستاوردها، در سطح جهان با حفظ افتخارات، بیرق ما را نیز بلند نگه‌داشتند.

محافظت از مردم، خاک و ارزش‌های افغانستان در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و در این راه شجاعت و قربانی های جوانان افغانستان تاریخی و در قابل قدر است. شجاعت، کار و قربانی‌های شبانه روزی شان برای وطن به این معنی است که جوانان ما مالکین و اختیار دار اصلی این خاک هستند.

جوانان که تشکیل دهنده اکثریت جامعه ما است و با در نظرداشت نقش آن‌ها در شرایط اساس پروسه صلح و گفتگوهای مستقیم سازنده بوده و در خصوص آینده کشور بخشی از تمام تصامیمات باشند.

در اخیر یکبار دیگر روز جهانی جوانان را به تمام جوانان کشور بخصوص به قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در صفوف نیروهای امنیتی قرار دارند مبارک باد عرض میدارم.

داکتر حمدالله محب
مشاور امنیت ملی