اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی در رابطه به گزارش شش ماهه تلفات ملکی یوناما

گزارش شش ماهه یوناما را در مورد تلفات ملکی دریافتیم و تذکر می‌دهیم که یافته‌ها و شواهد حکومت از ساحه نشان می‌دهد، که طالبان مسلح بیشترین مسوول تلفات ملکی می‌باشند. گروه طالبان یا مستقیم، عامل تلفات ملکی هستند و یا هم به گروه‌های تروریستی دیگر زمینه‌سازی می‌کنند تا بالای افراد ملکی حملات را انجام دهند.

با توجه به نگرانی‌های موجود در مورد میکانیزم تهیه گزارش، دولت متعهد است، که با دفتر یوناما مشترک کار نماید، تا یافته‌های میدان جنگ بتواند، انعکاس دهنده، ارقام واقعی باشد.

خشونت و حملات طالبان در برابر افراد ملکی بعد از آن افزایش یافته است، که طالبان در معامله قطر تعهد نمودند، که خشونت‌های شان را کاهش می‌دهند.

ما یک بار دیگر از طالبان دعوت می‌کنیم که آتش‌بس دایمی و سراسری را بپذیرند و گفتگوهای مستقیم صلح را هر چه زودتر آغاز نمایند، تا با وایروس کرونا مبارزه جدی صورت گیرد، تلاش‌های جاری صلح کامیاب و مردم ملکی به درستی محافظت شوند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان ماه‌ها در حالت دفاعی باقی ماند، ولی طالبان در این مدت در برابر مردم افغانستان و تاسیسات عامه  خشونت‌های شان را دوام بخشیدند.

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از رئیس جمهور و سرقومندان اعلی و رهبری سکتور امنیتی هدایات واضح دارند تا برای حفاظت از مردم ملکی و تاسیسات عامه تمام میکانیزم و پالیسی‌های موجود را تطبیق نمایند.