طالبان در ماه مبارک رمضان ۵۷۶ تن از افراد ملکی را شهید و زخمی نمودند

در حالی‌که خداوند متعال در ماه مبارک رمضان برای بنده‌گان خود دستور داده که در مقابل هم‌دیگر مهربان، دلسوز و با شفقت باشند، ولی طالبان به ریختن خون مسلمانان افغانستان چون ماه‌های گذشته ادامه داده اند.

با آن‌که افغان‌ها، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری کشورهای اسلامی، اتحادیه اروپا و سایر سازمان‌ها از طالبان خواستند تا به حرمت ماه مبارک رمضان، خشونت‌های خود را در برابر افغان‌ها متوقف نمایند، اما متاسفانه نه تنها طالبان به امر خداوند لایزال توجه ننمودند، بل‌که به تقاضای افغان‌ها، کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد نیز اعتنا نکردند.

آن‌ها به سلسله تدوام خشونت‌های‌شان در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان و در ۳۰ ولایت کشور به شمول زنان و کودکان ۱۴۶ تن از افراد ملکی را شهید و ۴۳۰ تن دیگر را مجروح نمودند.

گروه طالبان در حملات‌شان حتی بالای زندگی نوزدان، کودکان، زنان حامله، جوانان و ریش سفیدان هیچ رحم نکرده و همه را از بین بردند.