اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی در رابطه به گزارش یوناما در مورد تلفات ملکی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش تغییر پذیر یوناما را دریافت نموده و ابراز می‌دارد که یافته‌های ما از محل نشان می‌دهد طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر عامل اصلی اکثریت تلفات ملکی در کشور است.

طالبان به طور مستقیم و یا از طریق گروه داعش و یا هم به وسیله گروه‌های دیگر زمینه ساز و عامل تلفات ملکی است.

با توجه به این‌که گزارش قابل‌تغیر است ولی ما با یوناما جهت دقت گزارش‌های شان و این‌که ارقام واقعی میدان‌های جنگ را منعکس سازند به کار مشترک خویش ادامه می‌دهیم.

به اساس معلومات ما طالبان در ماه اپریل سال ۲۰۲۰ در افغانستان ۱۴۱ تن از افراد ملکی را شهید و ۲۸۵ تن دیگر را مجروح نمودند که یک بخش بزرگ این افراد از اثر انفجار ماین های کنار جاده، در حملات ‌مستقیم طالبان و کشتار های هدف‌مند شان شهید و زخمی شده اند.

معلومات و شواهد استخباراتی ما نشان‌ می‌دهد که طالبان در حملات بالای شفاخانه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار که باعث شهید شدن اطفال، زنان و نرس‌ها گردید، دست دارند.

خشونت‌ها از سوی طالبان در حالی‌صورت می‌گیرد که این گروه بعد از امضای توافقنامه با آمریکا در قطر، تعهد نموده بودند که خشونت‌ها را کاهش می بخشند. ولی طالبان که بدون تروریزم متاعی دیگری ندارند، بار بار خواست سازمان همکاری‌های اسلامی، سازمان ملل و سایر کشور های اسلامی برای کاهش خشونت در ماه مبارک‌رمضان و‌مبارزه موثر با وایروس کرونا را رد کردند.

هر چند حکومت بیشتر از دو‌ماه در حالت دفاعی قرار داشت اما طالبان در این مدت به خشونت‌های شان ادامه دادند و‌حکومت را وادار ساختند که به این خشونت ها پاسخ دهد، تا مردم و تاسیسات ما محفوظ شده باشند.

نیروهای ملی امنیتی ‌و دفاعی افغان از سوی رئیس جمهور و رهبری سکتور امنیتی هدایات جدی را دریافت کردند تا برای حفظ مردم ملکی و تاسیسات عامه پالیسی ها و پروسیجر های موجوده را تطبیق نمایند.