طالبان با بی‌رحمی تمام به کشتار مردم بی‌گناه دوام می‌دهند

چنانچه هموطنان عزيز ما آگاهی دارند، گروه طالبان در جنگ نا مشروع شان به کشتار مردم بی‌گناه ما رو آورده و پیوسته افراد بى دفاع را مورد حملات خود قرار مى دهند.
حمله‌ی امروزی در درب پوهنتون کابل که محصلان معصوم ما را حين رفتن بسوى امتحان هدف قرار داد، ثبوت آشكار اين وحشت است. ما این حمله زبون و بى رحم را شديدا نكوهش نموده، آن را يك عمل مخالف با اصول اسلامی، انسانی و بین‌المللی مى دانيم.
در حالی‌ که تمام هموطنان ما خوشبین به روند گفت‌وگوهای صلح هستند؛ این نوع اعمال آرزوی‌های مردم را خدشه‌دار و روند صلح را مورد شک قرار می‌دهد.
ما در حاليكه‌ گفت‌وگوهای صلح را مهم و ضرورى می‌دانيم، در مقابل چنین حملات قاطعانه در کنار مردم خود قرار می‌گیریم. نیروهای دلير امنیتی و دفاعی افغانستان با عاملین چنین وحشت‌گری ها محاسبه خواهند نمود.
از بارگاه ایزد متعال به شهداى اين حادثه جنت برین و به زخمی‌ها درمان زودهنگام و صبر جمیل به خانواده‌های‌شان استدعا دارم.
با احترام