اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی در رابطه به گزارش ۹ ماهه تلفات ملکی یوناما

دولت جمهوری اسلامی افغانستان گزارش ۹ ماهه یوناما را در مورد تلفات ملکی دریافت نموده و تذکر می‌دهد، که یافته‌ها و شواهد حکومت از ساحه نشان می‌دهد، طالبان مسلح بیشترین مسوول تلفات ملکی می‌باشند.

گروه طالبان یا مستقیم، عامل تلفات ملکی هستند و یا هم به گروه‌های تروریستی دیگر زمینه‌سازی می‌کنند تا بر افراد ملکی حملات را انجام دهند.

با توجه به نگرانی‌های موجود در مورد میکانیزم تهیه این گزارش، دولت متعهد است که با دفتر یوناما مشترک روی یافته‌های میدان جنگ کار نماید تا ارقام واقعی را انعکاس دهند.

نیروهای امنیتی و دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تلاش موفقیت‌آمیز صلح و به هدف حفاظت از مردم هنوز هم در حالت دفاع فعال قرار دارند، در حالیکه طالبان در جریان ۹ ماه گذشته، با گذشت هر روز خشونت‌های‌ شان را در سطح کشور افزایش داده‌، از مکاتب، مساجد و تاسیسات‌عامه در جنگ استفاده می‌نمایند، که دلیل اصلی افزایش تلفات ملکی به شمار می‌رود و بی‌اعتمادی‌ را بر تلاش‌های صلح افزایش می‌دهد.

ما بار دیگر بر طالبان صدا می کنیم، که آتش‌بس دایمی و سراسری را بپذیرند و صداقت خویش را در گفتگوهای رو در رو نشان داده و قتل عام افغانان را متوقف کنند، تا تلاش‌های جاری صلح موفق و مردم در امان گردند.

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از رئیس جمهور و سرقومندان اعلی و رهبری سکتور امنیتی هدایات واضح دارند، تا برای حفاظت از مردم ملکی و تاسیسات عامه تمام میکانیزم و پالیسی‌های موجود را تطبیق نمایند.