پیام مشاور امنیت ملی به‌مناسبت روز جهانی معلم

روز جهانی معلم را به همه معلمان مهربان و فداکار کشور تبریک می‌گویم!

معلمین عزیز مان علی رغم همه مشکلات و چالش‌های زندگی وظیفه و رسالت مقدس خود را انجام می‌دهند.

برای معلم این افتخار کافیست که پیشوای بزرگی‌ این امت معلم فرستاده شده است، معلمان معماران جامعه و مردم ما می‌باشند، ما و نسل جوان ما مدیون و مرهون خدمات و فداکاری‌های شان است.

شیوع ویروس کرونا، افزایش خشونت‌ توسط طالبان و سوزاندن مکاتب در سال جاری به معارف کشور آسیب جدی رسانده است، اما نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متعهد به تأمین امنیت معارف، معلمان، دانش‌آموزان و مکاتب در سراسر کشور بوده تا زنده‌گی سعادتمندی برای مردم خویش به ارمغان  آورند.