مشاور امنیت ملی با فامیل داکتر ایاز نیازی غم‌شریکی کرد

داکترحمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز جهت غم‌شریکی و هم‌دردی با فامیل داکتر ایاز نیازی در حالی‌که وی را مسعود اندرابی سرپرست وزیر امور داخله همراهی می‌کرد، به مسجد وزیر محمد اکبر خان رفته و با فرزند و دوستان شهید نیازی ابراز همدری و غم‌شریکی نمودنند.

مشاور امنیت ملی داکتر محمد ایاز نیازی را به عنوان شخصیت وطن‌دوست و خدمتگار یاد کرد، که عمر عزیزش را وقف خدمت به اسلام و تدریس علوم دینی نموده بود.

آقای محب اظهار داشت، برای جلوگیری از ترور عالمان دین که سرمایه عظیم کشور هستند کمیته مصوونیت علما ایجاد گردیده که بزودی کار خویش را در راستای تامین امنیت و جلوگیری از خشونت در برابر آن‌ها آغاز خواهند کرد.

مشاور امنیت ملی از دست دادن آقای نیازی را یک ضایعه بزرگ برای کشور و جامعه اسلامی خواند.

در اخیر مشاور امنیت ملی برای شهید نیازی از بارگاه ایزدمنان بهشت برین استدعا نمود.