مشاور امنیت ملی از شفاخانه‌ سردار داوود خان دیدار کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان جهت عیادت و تبریکی عید از مریضان و زخمیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از شفاخانه سردار محمد داوود خان دیدار کرد.

هنگام عیادت از مجروحین و مریضان در حالیکه رئیس شفاخانه همراهی می کرد، با مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و مریضان مصافحه نمود.

مشاور امنیت ملی، تلاش‌های سربازان را در راستای تامین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی ستایش نموده گفت، از اینکه برای آرامش مردم و حراست از وطن، قربانی می‌دهید  و سینه‌های تان را سپر می‌کنید از نهایت وطن دوستی تان بوده از هر یک تان اظهار سپاس می‌کنم.

داکتر محب ضمن عیادت و عید مبارکی به داکتران و مسوولین شفاخانه‌ هدایت داد که از مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مراقبت جدی نموده و همچنین به مشکلات شان به موقع رسیده‌گی‌ صورت گیرد.