مشاور امنیت ملی با سفیر جاپان روی گسترش روابط اقتصادی و انکشافی دو کشور بحث کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با ميتسوجي سوزوكا سفیر جاپان مقیم کابل دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف روی همکاری‌های دو جانبه و همچنین روی گسترش روابط اقتصادی و انکشافی جاپان برای افغانستان بحث و تبادل‌نظر کردند.

همچنان در این دیدار روی چگونگی همکاری جاپان به روند صلح افغانستان نیز بحث صورت گرفت.