جلسه رهبری سکتور امنیتی روی وضعیت امنیتی در جریان روزهای آتش‌بس بحث کردند

مقامات ارشد سکتور امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان امروز از طریق ویدیو کنفرانس در سطح کشور روی وضعیت امنیتی در روزهای آتش‌بس و موضوعات مرتبط به آن بحث کردند.

مسوولین امنیتی پیشنهادات و گزارشات شان را در رابطه به آتش‌بس سه روزه، وضعیت امنیتی و اقدامات انجام شده به جلسه ارایه نمودند.

در نشست امروز رهبری سکتور امنیتی همچنین در خصوص محافظت از پروژه‌های عام المنفعه، تاسیسات و روی کارها و پیشنهادات تصدی ملی محافظت عامه نیز بحث صورت گرفت.

در این جلسه از جریان آتش‌بس و بعد از آن هماهنگی و نظم نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و از فعالیت‌های شان در تطبیق آتش‌بس هم‌چنین ستایش به عمل آمد.