مشاور امنیت ملی: مبارزه با تروریزم از هر راه ممکن نیاز است

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی می‌گوید که برای مبارزه با تروریزم تنها جنگ رو در رو کافی نبوده؛ بلکه باید از هر راه ممکن جلوگیری صورت گیرد. وی در دیدار با ‌ناظران کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد تاکید ورزید که نه تنها هراس‌افگنان؛ بلکه ریشه‌های حمایت‌گران آن‌ها نیز خشکانیده شده و از بین برده شود.
ناظران کمیته تعزیرات سازمان ملل متحد در کنار این، همچنان تاکید ورزیدند که گشت‌و‌گذار آزادنه تروریستان در فعالیت‌های تخریب‌کارانه آنان کمک می‌کند و باید در این راستا اقدامات جدی صورت گیرد. آن‌ها اظهار نمودند که اداره‌شان در این خصوص آماده هر نوع همکاری بوده و به مشورت‌ها و پیشنهادات حکومت افغانستان نیز نیازمند می‌باشند.
در اخیر هر دو طرف بر کار و همکاری بیش‌تر در این زمینه تأکید کردند.