گشت‌وگذار موترهای یک کلید در کشور منع شد

در نشست امروز مقام‌های ارشد سکتور امنیتی به ریاست داکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، که محمدخالد پاینده سرپرست وزارت مالیه نیز در آن دعوت شده بود، درباره‌ی گشت‌وگذار موترهای یک کلید، پس از پایان حمل ۱۴۰۰، تصمیم گرفته شد.

در این جلسه گفته شد که پس از این، از هر گونه واردات موترهای یک کلید نظارت می‌شود و در کنار آن، در ارائه اسناد به موترها، سهولت به میان می‌آید.

بر اساس طرزالعمل وضع شده از سوی وزارت مالیه، پس از حمل ۱۴۰۰، موترهای یک کلید اجازه گردش ندارند.

هم‌چنان در این جلسه در ارتباط به مبارزه‌ی اثرگذار با مواد مخدر تصمیم‌هایی گرفته شد.