طالبان سال گذشته در ۱۴ ولایت، ۲۸ عالم دینی را شهید کرده‌اند

در نشست کمیته‌ی مصونیت علما به ریاست عبادالله عباد، معاون تخنیکی مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، پس از ارائه گزارش تطبیق فیصله‌های جلسه‌ی قبلی، درباره عوامل ترور و جلوگیری از ترور عالمان دینی صحبت شد.

در این نشست بر بنیاد گزارش‌ها، گفته شد که طالبان در یک سال گذشته در ۱۴ ولایت ۲۸ عالم دینی را شهید کرده‌اند و هم‌چنان در ولایت لوگر و ولسوالی غوربند، مدرسه‌های دینی‌ای که توسط طالبان مسدود شده‌اند، هنوز هم بسته‌اند. هم‌چنان در ولایت‌های سرپل، جوزجان و بادغیس، بر مدارس رسمی دینی، تهدیدها افزایش یافته و طالبان می‌خواهند مدرسه‌های رسمی دینی را تهدید کنند و ببندند.

در این نشست درباره‌ی مشکلات نصاب و اسناد مدرسه‌های ثبت نشده، برخی تصمیم‌های لازمی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و شماری دیگر از مسایل بحث و صحبت شد.