طالبان در جنگ، کودکان و خانواده‌های‌شان را هم سپر می‌سازند

در نشست مقام‌های ارشد سکتور  امنیتی به رهبری داکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، وضعیت امنیتی هفته‌ی گذشته‌ی کشور ارزیابی شد.

در این نشست روی جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و تطبیق طرح دیپلماسی امنیتی تا سه ماه آینده، بحث و صحبت شد.

مشاور امنیت ملی به اداره‌های مرتبط سفارش کرد که در بخش تلفات غیرنظامیان و زیان‌های عامه، متوجه شایعات و تبلیغات طالبان باشند و اطلاعات درست را به موقع به مردم ارائه کنند.

داکتر محب گفت که طالبان در جنگ‌شان، حتی از کودکان و خانواده‌های‌شان به حیث سپر کار می‌گیرند.

در پایان نشست، مشاور امنیت ملی و مقام‌های ارشد سکتور امنیتی به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گفتند.