مشاور امنیت ملی با وزیر دفاع ترکیه صحبت تیلفونی کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنيت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بعدازظهر امروز با خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه صحبت تیلفونی نموده و درخصوص صلح و همکاری‌های امنیتی میان دو کشور بحث و تبادل‌نظر کردند.
 
داکتر محب از سهم فعال ترکیه در چارچوب ماموریت ناتو در افغانستان تشکر نموده و اهمیت خاص ترکیه را برای تلاش‌های صلح دایمی در کشور ارزنده خواند.
 
آقای آکار در کنار ابراز حمایت از افغانستان در امر تلاش‌های صلح بر آتش‌بس عاجل تاکید ورزیده، تا تلاش‌های صلح نتیجه بخش باشد.

در این تماس تیلفونی دوطرف از روابط رسمی صدساله افغانستان و ترکیه یادآور شده که نشانگر عمق روابطه تاریخی میان دو کشور بوده قابل ستایش است.