مشاور امینت ملی با سفیر چین دیدار کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با وانگ یو سفیر جمهوری چین مقیم کابل دیدار کرد.

در این دیدار سفیر چین در خصوص موضوعات دو جانبه امنیتی از همکاری‌ افغانستان تشکر نموده، همچنان روی پروژه‌های بزرگ اقتصادی و منطقه‌ای میان دو کشور بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.