مشاور امینت ملی قومندان های جدید قول اردو ۲۰۱ سیلاب و قومندان لوای کنر را معرفی کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در سفرش به زون شرق کشور در کنار دیدار با رهبری اداره‌های ملکی و نظامی ولایات شرقی دگر جنرال عبدالجبار را به حیث قوماندان قول اردو ۲۰۱ سیلاب و برید جنرال رحم دل حیدرزی را به‌عنوان‌ قوماندان جدید لوای کنر معرفی نمود.

وی همچنان وضعیت عمومی امنیتی زون شرق را مورد ارزیابی قرار داده و در خصوص مشکلات این زون گزارش های مسوولین را نیز استماع نمود.

در این دیدار روی هماهنگی‌های بیشتر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همچنين بحث شده و تصامیم لازم اتخاذ گردید.