جلسه مقامات ارشد سکتور امنیتی برگزار گردید

در جلسه مقامات ارشد سکتور امنیتی که به ریاست داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان دایر گردیده بود روی پیشرفت روند اجرایی فیصله‌های جلسه کابل- بامیان و وضعیت امنیتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مسوولین سکتور امنیتی اظهار داشتند، که در روند اجرای فیصله های جلسه کابل – بامیان پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است و از پروسه ادغام پولیس محلی و پیشرفت کار در بخش اردوی منطقوی به جلسه گزارش ارایه نمودند.