مشاور امنیت ملی گزارش کنفرانس اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را استماع کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان امروز با گروپ‌های مختلف اصلاحات و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دیدار کرد.

این کنفرانس که چهار روز قبل با حضور و هدایت جلالتماب ریس جمهور محمد اشرف غنی آغاز گردیده بود، گروپ‌های مختلف این کنفرانس ضمن ارایه گزارش‌های کاری شان به مشاور امنیت ملی، همچنین خواست‌های تقویتی، اصلاحی و پلان‌های شان را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطرح نمودند.

مشاور امنیت ملی از کارکرد آن‌ها اظهار تشکر نموده بیان داشت، که برای تقویت صف نیروهای امنیتی ‌و دفاعی کشور بیشتر پلان‌های ضروری عملی گردد.