مشاور امنیت ملی با شماری نماینده‌گان ولسی‌جرگه دیدار کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان با شماری نماینده‌گان مردم در ولسی‌جرگه دیدار کرد.

در این دیدار، نماینده‌گان ضمن پشتیبانی شان از برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مشکلات و خواست‌های ولایت شان زا مطرح نمودند.

مشاور امنیت ملی اظهار داشت، که به خواست‌های مناسب نماینده‌گان مردم توجه جدی صورت خواهد گرفت.