مشاور امنیت ملی با سفیر کشور ناروی دیدار کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان امروز در دفتر کارش با لیندمن سفیر کشور ناروی دیدار تعارفی نموده و نقش ناروی را درخصوص توسعه و امنیت تقدیر کرد.

لیندمن سفیر ناروی اظهارداشت، که کشور ناروی از جمهوریت حمایت نموده و به‌همین ترتیب در تلاش بدست آوردن اهداف مشترک می‌باشد.

وی علاوه کرد که کشورش خواهان پایان دادن خشونت‌های جاری در افغانستان است.