مشاور امنیت ملی با رییس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته با سایمومین یاتیموف ریس كميته دولتى امنیت ملی تاجکستان دیدار کرد.

در این دیدار علاوه بر تمجید و حفظ روابط سازنده و مداوم میان دو کشور بر لزوم تقویت همکاری در بخش‌های امنیتی و استخباراتی برای مبارزه مشترک با تهدیدات مشترک موجود و آینده تأکید کردند.

آقای یاتیموف در جریان ملاقات روز گذشته مشاور امنیت ملی را به سفر رسمی به کشور تاجکستان نیز دعوت کرد.