‏‎پیام تسلیت به‌مناسبت درگذشت محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر

با تأسف و تأثر فراوان اطلاع یافتم که محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر و یکی از چهره های تاثیرگذا ...

Page 1 of 7