تعیینات جدید در دفتر شورای امنیت ملی

  • News

بر اساس پیشنهاد دفتر شورای امنیت ملی و منظوری جلالت‌مآب رییس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، تغییرات ذیل در دفتر شورای امنیت ملی به میان آمده است: ...

Page 1 of 101